PROCESOS e COMUNIDADE

Implementamos  procesos de participación pública e deseño colaborativo na elaboración de proxectos de arquitectura e de espazo urbano, e na elaboración de estudos e plans urbanísticos.

 

Apostamos polo empoderamento das persoas no relativo ao coñecemento e toma de decisións dos procesos que lle afectan na súa vida diaria, como son o deseño da vivenda, a definición dos equipamentos que precisa no barrio, ou da transformación dos que fai uso habitual, así como no deseño do espazo público, na planificación urbana e na mobilidade.

 

No deseño e acompañamento dos procesos de participación e creación colectiva, desenvolvemos ferramentas de innovación social, que nos axudan a afrontar as solucións de xeito eficiente e creativo xunto coa comunidade interesada.

 

Poñemos especial atención en dar voz e recoñecer as necesidades de aqueles colectivos que contan cunha menor representación social e cunha maior vulnerabilidade, como poden ser a infancia e a mocidade, as persoas con necesidades especiais, as mulleres e/ou as persoas maiores. Recoñecendo a vulnerabilidade como condición esencial das persoas, promovemos dinámicas para conseguir espazos mais inclusivos.

Servizos de procesos e comunidade

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Deseño e implementación de procesos de participación pública en relación cos ámbitos de traballo da cooperativa

 

Acompañamento técnico a particulares ou colectivos para a toma de decisións nas diferentes fases dun proxecto ou plan, dende o deseño, pasando pola xestión, ata as súas posibilidades de uso

Asesoramento e co-deseño de intervencións sobre o espazos colectivos como: rúas, prazas, parques,  patios e camiños escolares, para conseguir lugares accesibles, dinámicos e seguros, e que integren ás necesidades de toda a comunidade

Asesoramento a comunidades e colectivos para a posta en marcha de procesos de  redefinición e deseño dos espazos comúns, como pode ser o asesoramento á comunidade educativa, asociacións veciñais, etc.

 

Posta en marcha de itinerarios para a creación e a descuberta dos materiais naturais en centros educativos e/ou asociacións.


Organización de eventos (formacións, roteiros comentados, debates) relacionados co coñecemento e coa posta en valor do espazo público, do territorio e do hábitat rural

 

PROXECTOS DESTACADOS

Idea As Pontes. Proceso de participación pública.

Colaboradores improbables  no proceso Hibriliadiak

Itinerario da descuberta, co-deseño e transformación dos patios escolares no colexio Andaina

"Facer espazo" dentro do proxecto #Salón do Marco