"Tecendo Litoral" para o porto da Coruña

Transformación dos patios escolares no colexio Andaina

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Redondela

 Xeolocalización de xacementos arqueolóxicos

Obradoiro de illamento térmico natural en Salceda

PXOM de As Pontes de García Rodríguez

Idea As Pontes. Proceso de participación pública.

Asesoramento para autoconstrución de vivenda tradicional en Allariz

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Bergondo

"Facer espazo" dentro do proxecto

#Salón do Marco

Catalogación do patrimonio cultural de Bergondo

Proxecto de Acceso ao Castelo de Viguera

Cursos anuais formativos de bioconstrución en Vigo

Camiño escolar do CEIP Mestre Ramiro Sabell de Ponteareas

Obradoiros de formación en construcción con terra en colaboración con CRATERRE

Acondicionamento de construción tradicional para Albergue turístico

Colaboradores improbables no proxecto 

Hibriliadiak

Obradoiros de Participación Pública das Directrices da Paisaxe

Estudo de usos económicos e sociais do Salgueirón

Catalogación do Patrimonio Cultural de Redondela

Plan de Mobilidade Urbana Sostible de Redondela

Vivenda unifamiliar en Vigo

Camiño escolar do IES Pintor Colmeiro de Silleda